לע״נ הרה״ח ר׳ שמואל וזוגתו מרת בתי׳ ע״ה אזימאוו שלוחי כ״ק אדמו״ר כיובל שנה במדינת צרפת

24 September 2023 – 9 Tishri 5784
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]