לע״נ הרה״ח ר׳ שמואל וזוגתו מרת בתי׳ ע״ה אזימאוו שלוחי כ״ק אדמו״ר כיובל שנה במדינת צרפת

Compte du Omer samedi soir 15 mai 2021 : 49 jours du Omer (Cliquez ici)