לע״נ הרה״ח ר׳ שמואל וזוגתו מרת בתי׳ ע״ה אזימאוו שלוחי כ״ק אדמו״ר כיובל שנה במדינת צרפת

Compte du Omer jeudi soir 22 avril 2021 : 26 jours du Omer (Cliquez ici)

23 April 2021 – 11 Iyyar 5781