אדמו »ר האמצעי יצא לחירות – תקפ »ז – ממאסרו בעיר וויטעפסק. בחול-המועד סוכות נודע אשר הלשינו את אדמו »ר האמצעי.

ביום א’ פ’ נח כח תשרי נסע בלוית פקידים מליובאוויטש, בצהרים בא לדאבראמיסל, אמר שם דא »ח « מים רבים גו' »,

יום ב’ נסע משם עד ליאזנא, אמר שם דא »ח « רשפיה רשפי גו' »,

יום ג’ נסע משם לוויטעפסק, וישב שם תפוס עד יום א’ וישלח י כסלו.

 

 En ce jour, l’Admour Haemtsahi fut libéré en 5587 (1826) de son incarcération dans la ville de Vitebsk. Pendant le précédent ‘Hol Hamoëd Soukkot, on sut que l’Admour Haemtsahi avait fait l’objet d’une dénonciation.

Le dimanche de la Parachat Noa’h, 28 Tichri, il quitta Loubavitch, escorté par des officiers. A midi, il arriva à Dobromisl, où il prononça le discours ‘hassidique commençant par « Mayim Rabbim ».

Le lundi, il quitta cette ville et partit pour Lyozna, où il récita le discours commençant par « Richafeïha Richpeï ».

Le mardi, il se rendit à Vitebsk et y resta emprisonné jusqu’au dimanche de la Parachat Vaychla’h, 10 Kislev.