בחודש מרחשון תרי »ג קבע ה »צמח צדק », מלבד השיעורים האחרים, שיעור לימוד עם אאזמו »ר [המהר »ש], בכל יום שתי שעות ומחצה – בחורף מתחיל משעה העשירית [ב]לילה ובקיץ משעה הרביעית לפנות בוקר. – שתי שנים היה הלימוד: קבלה עם ביאורי חסידות. אחר זמן זה – עד אלול תרט »ז, שאז נפסק השיעור, למד ספרי מחקר: הרס »ג, « מורה נבוכים », « עיקרים », « כוזרי » ועוד – ע »פ תורת החסידות.

Au mois de Mar’hechvan 5613 (1852), le Tséma’h Tsédek fixa, en plus des études qu’il menait par ailleurs, un cours de deux heures et demie par jour avec mon grand-père (le Rabbi Maharach).

En hiver, ce cours commençait à dix heures du soir et, en été, à quatre heures du matin. Il se poursuivit pendant deux ans et porta sur la Kabbala avec les commentaires de la ‘Hassidout.

Par la suite, jusqu’en Elloul 5616 (1856), lorsque ce cours cessa, ils étudièrent les ouvrages d’éthique suivants:
les écrits de Rabbi Saadia Gaon,
le Guide des Egarés,
le livre des Principes,
le Kouzari et d’autres, avec les commentaires de la ‘Hassidout..

%d blogueurs aiment cette page :