הרבי – אדמו »ר הזקן – אמר [פתגם] מהמגיד ממעזריטש, משמו של הבעש »ט: « ואהבת לרעך כמוך » הוא פירוש וביאור על « ואהבת את ה’ אלוקיך »; באהבת יהודי אוהבים את הקב »ה, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקב »ה.

 

L’Admour Hazaken rapporta un enseignement du Maguid de Mezeritch, qui le tenait du Baal Chem Tov:
«Tu aimeras ton prochain comme toi-même» est un commentaire et une explication de «Tu aimeras l’Eternel ton D.ieu». Lorsque l’on aime un Juif, on aime D.ieu. Car chaque Juif porte en lui une parcelle de Divinité. Ainsi, lorsque l’on aime un Juif, lorsque l’on aime la partie profonde de son être, on aime l’Eternel.

%d blogueurs aiment cette page :