ה’צמח צדק’ ציוה את כל המלמדים שלמדו עם נכדיו הקטנים, אשר, מלבד לימודים הרגילים, ילמדו עמהם פירוש המלות (פי’ הפשוט) של סדר התפלה. ופעם בחודש היו באים אל ה’צמח צדק’ להבחן בזה.

 

Le Tséma’h Tsédek demandait à tous les professeurs de ses petits-enfants, lorsqu’ils étaient de jeunes enfants, de leur apprendre, outre les études courantes, le sens simple des mots de la prière. Une fois par mois, il contrôlait leurs connaissances en la matière.

(Note: le 8 Tévet est le jour du décès de la Rabbanit ‘Haya Mouchka, femme du Tséma’h Tsédek, en 5621 – 1861.)

%d blogueurs aiment cette page :