הנשמה ממתינה למעלה לזמן בו תזכה לרדת לתוך גוף, כי הנשמה חשה כמה מסוגלת לפעול בהיותה כאן למטה. היא מסוגלת להגיע ל »התענג על הוי' ». אם-כן, למתי דוחים זאת?

La Nechama attend, là-haut, le moment où elle pourra avoir le mérite de descendre dans un corps physique. Car elle a conscience de tout ce qu’elle pourra accomplir ici-bas. Elle pourra même éprouver le plaisir de D.ieu! Alors, pourquoi la retarder?