הרבי (רבינו הזקן) היה מכנה את [עולם] ה’אצילות’ – « למעלה ». מספרים ש[בהתבטאות] בכתב, מרוב התרגשות, לא היה מסוגל לכתוב יותר מאשר « אצי' ».

Le Rabbi (l’Admour Hazaken), lorsqu’il évoquait le monde spirituel d’Atsilout, employait le terme « là-haut ».
On raconte aussi que, lorsqu’il écrivait ce mot, il était saisi d’une intense émotion au point de ne pouvoir écrire plus que « Atsi ».

 

 

 

%d blogueurs aiment cette page :