מאמר ד »ה וידבר משה אל ראשי המטות ה’תשכ »ג

יוצא לאור לש »פ קרח, יום ההילולא ג’ תמוז, ה’תשע »ט