בהזדמנות מסויימת, בהתוועדות של ימי הספירה בשנים תרנ »א-נג, אמרו לאבא [הרש »ב] חסידי אדמו »ר הזקן היו תמיד סופרים. הפתגם מאד מצא חן בעיני אבא, ואמר: זוהי ענינה של ‘עבודה’; השעות צריכות להיות ספורות, ואז גם הימים ספורים. כשיום הולך יש לדעת מה פעלו ומה יש לפעול בעתיד… בכלל, יש להשתדל שהמחר יהיה « יפה » הרבה יותר מהיום.

On dit une fois devant mon père (le Rabbi Rachab), au cours d’un Farbrenguen, pendant la période de l’Omer, dans les années 5651-5653 (1891-1893):
“Les ‘Hassidim de l’Admour Hazaken comptaient toujours (les jours de ce mois ont un point commun: le compte de l’Omer).”

Cette affirmation plut beaucoup à mon père. Il dit:
“Cette idée caractérise le service de D.ieu de l’homme. Les heures doivent être comptées également. Alors, les jours sont comptés. Lorsqu’un jour s’écoule, on doit savoir ce qu’on y a réalisé et ce qu’il reste encore à accomplir. De façon générale, il faut que demain soit bien meilleur qu’aujourd’hui.”.

Widget not in any sidebars