רבינו הזקן – באותם השנים שהיה אומר מאמרים קצרים – אמר:
« דע מה למעלה ממך » דע כי כל מה שיש למעלה בפרצופים וספירות העליונות, הכל הוא « ממך »; שתלוי בעבודת האדם.

A Min’ha, on dit le Ta’hanoun.
L’Admour Hazaken, lorsqu’il prononçait des discours ‘hassidiques très courts, expliqua:
“ »Sache ce qu’il y a au dessus de toi »: sache que tout ce qu’il y a « au dessus », dans les Sefirot célestes et les formes que prend l’Emanation divine, vient « de toi ». Tout dépend de l’effort de l’homme.”

 

%d blogueurs aiment cette page :