Cliquez ici

הרב יהודה קרינסקי, קראון הייטס
הרב שד’ב בוטמן, תל אביב ארה’ק
הרב שלמה זרחי, קראון הייטס
הרב יהודה לייב שפירא, מיאמי פלורידה
הרב אפרים פיקרסקי, קראון הייטס
הרב יעקב לייב אלטיין, קראון הייטס
הרב נחמן שפירא, קראון הייטס
הרב שלום חריטונוב, קראון הייטס
הרב יוסף חיטריק, צפת ארה’ק
הרב יוסף העכט, אילת, ארה’ק
הרב שלום דוכמן, קראון הייטס
הרב יוסף פאריז, מונטריאול קנדה
הרב יוסף שמחה גאנזבורג, טורנטו קנדה
הרב דוד אולידורט, קראון הייטס
הרב דוד פלדמן, קראון הייטס
הרב צבי גרינבלאט, ב.א. ארגנטינה
הרב מענדל וועכטער, נחה’ח ארה’ק
הרב יעקב משה וואלבערג, כפ’ח ארה’ק
הרב אלימלך גורביץ, ל.א. קליפורניה
הרב אליעזר ברוד, כפר חב’ד ארה’ק
הרב אשר פרקש, ב.א. ארגנטינה
הרב משה שילת, כפ’ח ארה’ק
הרב מ’מ אשכנזי, כפ’ח ארה’ק
הרב מענדל כהן, ל.א. קליפורניה
הרב אליהו קירשנבוים, כפ’ח ארה’ק
הרב ברוך לבנוני, טבריה ארה’ק
הרב יחיאל הררי, אליהב ארה’ק
הרב מ. שלמה קפלן, קראון הייטס.

%d blogueurs aiment cette page :