ישאו דברים, חבריו, תלמידיו, מקורביו ובני משפחתו:

הרב מאיר אהרן, ארה »ק
בנו הרב שמעון בנציון אייזנבאך, צרפת
חתנו הרב אברהם אשר בלינוב, ארה »ק
הרב אברהם ברוך גערליצקי, קראון הייטס
הרב אפרים דמיכובסקי, ארה »ק
הרב משה הבלין, ארה »ק
הרב אהרן דב הלפרין, ארה »ק
הרב לוי לפידות, ארגנטינה
הרב שלום ברוך לפידות, ארגנטינה
הרב שלמה חיים פלדמן, ארה »ק
הרב מנשה פרמן, צ’ילה
הרב שניאור זלמן פרקש, ארגנטינה
הרב יחיאל מ »מ קלמנסון, צרפת
הרב משה קליין, קראון הייטס
ועוד