המונים נוהרים לאוהל הק' בי' שבט, שבעים שנה לנשיאות