בהיות אדמו’ר הזקן בן תשע שנה למד חכמת ההנדסה והתכונה. בן עשר – סידר לו לוח על חמש עשרה שנה. בהיותו בין שנים עשר נזדמן שלמד ברבים הל’ קידוש החודש להרמב’ם, ולא מצאו הגאונים, שהיו באותו מעמד, ידיהם ורגליהם בבית המדרש.

Lorsque l’Admour Hazaken était âgé de neuf ans, il étudia la géométrie et l’astronomie. A l’âge de dix ans, il composa un calendrier pour quinze années. A douze ans, il eut l’occasion d’enseigner publiquement les Lois de la sanctification du nouveau mois, d’après le Rambam. Et les grands érudits qui étaient présents dans la maison d’étude en furent littéralement ébahis.

%d blogueurs aiment cette page :