אאמו’ר [הרש’ב] אמר: פתגם חסידי מביא לצלילות הדעת ו’מנקה’ את הלב. הנהגה- טובה חסידית מאירה את הבית. ניגון חסידי מחזק את התקוה והבטחון, מביא שמחה ומעמיד את הבית ואת בני הבית בקרן אורה.

 

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:

– Un proverbe ‘hassidique clarifie et purifie le coeur.

– Un bon comportement ‘hassidique emplit la maison de lumière.

– Une mélodie ‘hassidique renforce l’espoir et la confiance, apporte la joie, place la maison et la famille dans une situation de lumière.

 


Le Rav Chmouel Menahem Mendel Schneerson a’h