פעם נכנס כ »ק הר’ חיים אברהם (בן רבינו הזקן) אל אדמו »ר האמצעי בחג הפסח לאמר גוט יום טוב [« חג שמח »]. וסיפר אז – הרח »א – שרבינו הזקן אמר: בפסח אין האחד מכבד את זולתו באכילה ושתיה, אך ליטול ביוזמה עצמית – אפשרי.

Pendant une fête de Pessa’h, Rabbi ‘Haïm Avraham, fils de l’Admour Hazaken, rendit visite à son frère, l’Admour Haemtsahi, afin de lui souhaiter une bonne fête. Rabbi ‘Haïm Avraham rapporta, à cette occasion, les propos suivants de l’Admour Hazaken: «A Pessa’h, on ne doit pas proposer de nourriture ou de boisson à son invité. A l’inverse, ce dernier peut se servir lui-même».