לע »נ מרת שמחה בת ר’ חיים ע »ה מלול

 

LISTE DES MICHNAYOT

Etude à terminer avant les Chlochim, le 3 Chevat, 9 Janvier 2019