ראש הישיבה הרב בלינוב נושא דברים בפני התלמידים

המשפיע הראשי הרב זלמן גופין נושא דברי התעוררות בפני התלמידיםהרב אליהו לנדא, מראשי הישיבה מתפלפל עם תלמיד בלימוד