התוועדות
והחי יתן אל ליבו!
בקשר עם פטירתו של
השליח הרב ר’ גרשון מענדל בן הר »ר חיים מאיר גרליק ע »ה
יתוועדו השלוחים:
הרב יצחק גולדברג, ארה »ק
חתנו הרב ישראל גרינברג, טקסס
הרב יוסקה גרינברג, אלסקה
הרב יוסף העכט, ארה »ק
הרב יצחק חזן, רומא
הרב שמואל הכהן כץ, אילנוי
הרב משה לאזר, מילאנו
הרב בערל לאזר, מוסקבה
הרב שמואל לו, לונדון
הרב שמעון לזרוב, טקסס
הרב אלכסנדר נמדר, שבדיה
הרב יוסי נעמס, לוזיאנה
הרב מרדכי פרקש, וושינגטון
הרב מנשה פרמן, צ’ילי
הרב מענדל רוזנפלד, שוויץ
הרב הירשל רסקין, מונטריאול
הרב יצחק רבינוביץ, מבשרת ציון

https://us02web.zoom.us/j/4346132020?pwd=V1JMUktWRlVlSnNJRVhuVkhqWko3QT09

בשעה 21:00 שעון ארה »ק
2:00 בצהריים שעון ניו יורק