עם צאת השבת מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של ותיק עסקני חב »ד בארץ הקודש, הרה »ח ר’ שמואל הלוי חפר.

הרב חפר נולד בשנת תר »צ. בשנות היו »דים התקרב לחב »ד וגויס מיד על ידי הרבי ליטול חלק בראש הפעילות החב »דית בארץ הקודש.

בשנת תש »כ הטיל עליו הרבי את ניהול וביסוס מוסדות ‘בית רבקה’ ובשנת תשכ »ג הורה לו להקים את כפר חב »ד ב’.

בשנות הכ »פים העמיד אותו הרבי לצד הרב אפרים וולף והרב שלמה מיידנציק לעמוד בראש העסקנות החב »דית בארץ הקודש ובשנת תשל »ד הקים הרבי את ‘ארגון הגג’ שתפקידו היה לעמוד בראש כל מוסדות חב »ד בארץ ובראשו הפקיד הרבי את הרבנים וולף, מיינדציק, חפר והרב לייבל קפלן.

בשנות המ »מים הטיל הרבי על הרב חפר לבנות לו ‘ממלכת נשים בארץ הקודש’ מעבר ל’בית רבקה’ שבכפר חב »ד.

הרב חפר כיהן אף כיו »ר ה’ועד למען שלמות העם’ וניהל בעוז את המאבק לתיקון חוק ‘מיהו יהודי’ מתוך מסירות רבה.

לאורך השנים זכה להיקרא עשרות פעמים אל הקודש פנימה ל’יחידויות’ ממושכות, ואף לקבל מהרבי הוראות בשיחות טלפוניות ארוכות.

היה סמל ודוגמה לעסקן חסידי עם ‘גאון יעקב’ שנחוש למילוי רצון הרבי בכל דרך ומחיר, שבנה מוסדות מפוארים ונטל חלק בראש בבניין חב »ד בארץ הקודש.

הותיר אחריו את רעייתו תבלחט »א ואת ילדיו – הרב משה מכפר חב »ד, הרב מנחם מענדל מכפר חב »ד ושתי בנות.

יהי זכרו ברוך.