מבצע לקו »ש – שיעור א’ מתיבתא ברינוא צרפת
השבוע התקיים בישיבה טקס חלוקת פרסים ותעודות עבור תלמידי שיעור א’ מתיבתא המצטיינים במסגרת מבצע לימוד ליקוטי שיחות המאורגן ע »י התלמידים השלוחים.
המצטיינים סיימו ללמוד כל לקו »ש חלק א’ ועמדו בהצלחה במבחנים שהתקיימו בתקופת החורף וכעת הינם שוקדים ולומדים על שינון ולימוד כל חלק ב’ מלקו »ש.
אירוע זה הי’ גם הזדמנות לפתיחת המבצע תורה ללימוד ושינון בע »פ את כל מסכת תענית הנלמדת בגירסא.
במעמד נשאו דברים: המנהל של שיעור א’ הרב שמואל שי’ בראדאוויטש והתלמידים השלוחים שעודדו וחזקו בדבריהם את התלמידים להמשיך ולהוסיף בזה ולגרום נח »ר לרבי.
שמות התלמידים המצטיינים:
הת’ ארנאוו מרדכי
הת’ בלומינג מנחם מענדל
הת’ ברעדואר מנחם מענדל
הת’ גרייזמאן זעליג
הת’ דהאן שניאור זלמן
הת’ למברוזו מנחם מענדל
הת’ ניסעלעוויטש חיים
הת’ סיטבון שניאור זלמן
הת’ פרוז ראובן
הת’ שאואט מנחם מענדל
הת’ שאלט שניאור זלמן
הת’ שמעוני מאיר
הנהלת הישיבה מודה בזה לתלמידים השלוחים התמימים: שנ »ז איידעלמאן, איצי אפיון, מאיר שלמה זלצמן וישפ »י ניסעלעויטש אשר משקיעים כוחות אדירים להחדיר אצל התלמידים אווירת לימוד והתקשרות לרבי.