לע »נ ר’ מאיר בן הרב שמעון ומרת פרטונה מימון ז »ל – תנצב »ה