Services inclus dans le tarif

France : Paris
Israël : 
Jérusalem – Tel Aviv  – Haifa – Herzliya – Be’er Sheva