היי, צמאה צמאה: 15,000 איש גדשו אולמות באירועי 'צמאה'