ניגון כלות הנפש

מוקדש לע »נ ר’ מוטי כהן ע »ה מכפ »ח
ניגון זה חיבר החסיד הת’ ר’ הלל פראטקין נ »ע נולד בעיירה פאצ’עפ שברוסיה.
בגיל 13 החל ללמוד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש, שם נחשב לעילוי גדול ולעובד ה’ נפלא.
זכה להימנות בין שבעת התמימים שנשלחו ע »י אדמו »ר הרש »ב זי »ע לייסד את ישיבת תורת אמת בחברון בשנת תער »ב. ר’ הלל נהג לנגן ניגון זה בעת תפילתו בהשתפכות הנפש.

בביצוע שלפניכם הולבש הניגון על תפילת ‘קל אדון’ שאנו אומרים בכל תפילת יום שבת.