מזל טוב להסבים :
– הרב יהודה לייב מטוסוב וזוגתו, קאן, צרפת.
– הרב מנחם מענדל רסקין וזוגתו, קוט ס. לוק, קנדה.
– הרבנית רחל פינסון, תוניס.
– הרבנית רייזל רסקין, מרוקו.
– הרב נחום שטרנברג וזוגתו, נ.י.