בשבת האחרונה הובהל הרב שניאור זלמן עמרם שיחי’ לטיפול נמרץ, ומאז הוא נמצא בסכנת חיים.
מבקשים מאנ »ש להרבות בתורה תפילה וצדקה, ובאמירת תהלים לזכות ולרפואה שלימה של רפאל שניאור זלמן בן ברכה שמחה מאנ »ש בנווה מונסון
עבר התקף לב קשה
ליניק מצורף לאמירת תהלים

https://new.tehilimyahad.com/mr.jsp?r=ClVamxE53Wt

 

Raphael Chneor Zalman ben Braha Simha