En préparation du Chabbat Sli’hot, un groupe de membres du conseil d’administration et de sympathisants des institutions « Sinaï Loubavitch » à Paris se rendent chez le Rabbi pour célébrer le rachat du bâtiment des institutions.

 

דידן נצח במוסדות סיני בפאריז

לקראת שבת סליחות מגיעה קבוצה של חברי ההנהלה ותומכים של מוסדות סיני ליובאוויטש בפריז צרפת, בהמשך לשמחת דידן נצח של הצלת המוסדות ופדיון הבנינים ביום הבהיר כ״ח סיון.

במוצאי שבת בשעה 10 תיערך בבית חיינו 770 מלוה מלכה וסעודת הודיה ברוב עם ובהשתתפות אורחים ורבנים חשובים שליט״א.

לפני כן יבקרו חברי המשלחת בספריית הרבי איפה נמצא דגם של 3 קריות החינוך סיני. דגם הבנין הראשון שנבנה בשנת הבנין תשמ״ט (ויהי בשלושים שנה) והרבי באתערותא דלעילא ביקש שישאירו אצלו ובהמשך לזה, שחברי קרן ידידי ליובאוויטש בהמשך להילידות יראו הדגם ואחר כך ביקש להניחו בספריה. בהמשך לזה בתשנ״ו הביאו דגם קרית החינוך היכל מנחם ובתשס״א דגם קרית החינוך כיטוב. בספריה נמצא גם מפתח בנין סיני, שמסר מיסד רשת סיני הגאון החסיד הרב הלל פעווזנער ז״ל שהגיע לרבי בראשות קבוצת כ100 מנהלים ותומכים על ש״ק ויקהל תשנ״ב, ועברו בחלוקת דולרים ביום ראשון כ״ו אדר ראשון תשנ״ב לעת ערב (…), ואמר בקול שמחה: הבנין וכל מה שבתוכו שייך לרבי ! פשוט זכינו לראות שמחה גלויה ונחת רוח נסוכה על פניו הקדושים והרעיף ברכות עד בלי די.

בשיחה עם מנכ״ל מוסדות סיני הרב יוסף יצחק פעווזנער שליח הרבי, והנה בשורה בפיו שהפעם מביאים לרבי מפתח של בנין רביעי שנקרא על שם אביו הדגול מרכז בית הלל.

כיום, רשת מוסדות סיני מאכלסים ברוך השם לשם ולתפארת למעלה מ2500 תלמידים מכל הגילים השכבות והחוגים !

הרב פעווזנער חוזר ומדגיש שכל אנ״ש והתמימים שי׳ מוזמנים למלוה מלכה וסעודת ההודיה, שיהיה ברוב עם, ושיתקיים הבטחת הרבי בקשר להתפתחות מוסדות סיני ליובאוויטש בצרפת: מהם יראו וכן יעשו.

סיום הלכות שבת להרמב״ם המאורגן מידי מוצאי שבת על ידי הרב מנחם גערליצקי, ישולב במסגרת המלוה מלכה.

הנה הסיפור בקיצור:
לפני 14 שנה עברו ר״ל במוסדות סיני מצב קשה של פשיטת רגל ועיקול על ידי בית המשפט של המוסדות והבניינים. קרית החינוך סיני, היכל מנחם וכיטוב ועוד. הכל הי׳ ר״ל בסכנת קריסה והכל עמדו למכירה בבית המשפט.

להצלת המוסדות נתרמו למשימה הברונים למשפחת רוטשילד וראשי הפונד סוציאל וכמה מידידי בית הספר ובראשם ר׳ גבריאל ברדה שי׳, שקנו הבניינים כולל הנהלת המוסדות וכו׳.

בהמשך לזה היתה תקופה של נסיון להשתלט ולעשות רפורמות וכו׳ ולבטל צביון בית ספר חב״ד. ופיטרו כל חברי ההנהלה וכו׳. הרבה תלמידים עזבו והיתה טלטלה שאחריתה מי ישורנו. לדאבוננו היה עגמת נפש מרובה.

ערב יו״ד שבט תשס״ט, כתוצאה מחובות ענקיים לא יכלו עוד להחזיק מעמד, והעבירו המוסדות חזרה לידי המנהלים כמקודם. ב״ה המצב השתפר ותלמידים ניתוספו וכן תומכים חדשים. לאט אבל בטוח, הצלחנו ב״ה לפרוע כמעט כל החובות. עד שבית המשפט הכריז שמבטל ההשגחה ואפוטרופסות עלינו.

בראש וועד ההנהלה עומד ר׳ יוסף אדי שי׳ המשתתף בהנסיעה, הפועל ימים כלילות לטובת המוסדות ואכן ב״ה מצליח בזה, ויהא משכורתו שלימה ושיצליח בזה לאורך ימים ושנים טובות.

אבל כאמור, הבנינים נשארו עדיין בידים זרות עם דמי שכירות ועוד קשיים. התחלנו במבצע פדיון הבנינים. זה איזה תקופה שכבר היו מוכנים למכור לנו הבנינים בחזרה. אבל הבנקים בידעם מצב המוסדות סירבו להעניק משכנתא.

ואז פתאום הגיעה הישועה באופן שמיימי לכתחילה אריבער הודות לשליח במדינה אחרת, שיש לו היכרות קרובה עם יהודי חם ומאמין, שעובד עם הברון עריק דה רוטשילד בפרויקטים חובקי עולם. על פי בקשת השליח, הלה אירגן פגישה בפריז ביננו וכתוצאה מזה הוסכם למכור מיד ולקבל בתשלומים פרוסים על כמה שנים בלי ריבית !

וביום הבהיר כ״ח סיון חתמנו סופית על קנית ופדיון הבניינים וחזרתם לידי בעליהם האמיתיים כ״ק !

השמחה בכל חוגי היהדות בפריז לא ידעה גבולות. שלוחים רבנים ותומכים הגיעו לביתו של הרב פעווזנער להודות לה׳ על גודל חסדו ולחגוג הדידן נצח של פדיון הבנינים.

כמובן שניצחון כזה מהקצה אל הקצה שמעטים האמינו שזה אכן שייך ויגיע, וכן היוזמה הברוכה של השליח לפעול במרץ בזריזות ובחיות לעזור לשליח שני בבחינת איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ! מפיח תקוה וביטחון לעוד מוסדות ושלוחים הנמצאים ר״ל במצוקה וסכנה. אכן גם על זה אפשר לומר: מהם יראו וכן יעשו !

הרב פעווזנער הבטיח בהתוועדות ב770 לפני כמה חדשים שעם פדיון הבנינים יתארגן בלי נדר קבוצה להודיע לרבי הבשורה טובה ולערוך סעודת הודיה רבתי בבית חיינו ב770 !

ובהשגחה פרטית זה מתקיים בעזרת השם במוצאי שבת כי תבוא שמדובר בהבאת הביכורים לכהן שבימיך !

זה היום עשה ה׳ נגילה ונשמחה בו !!!

הפקת הנסיעה הסעודה וכל הפעילות הודות לאירגונו של בנו הרב אברהם ברוך פעווזנער, שליח הרבי במוסד.