דו  » ח כללי ע »י התמימים, אנ »ש והשלוחים פאריז והסביבה

קריאות מגילה : 7938 אנשים ששמעו את המגילה : 689 76

משלוח מנות : 016 87 השתתפו במבצעים : 1121 גיד’ס : 585 82 תפילין : 2229דו-ח-פורים-תשע-ט

 

COMTRE RENDU DE POURIM 5779

אבי ניסים בן שרה אביאל מרדכי בן רחל ברנס אברהם אבי בן יעל אברהם אליעזר בן חי’ מטוסוב אברהם בן אסטרעילא אברהם בן אסתר איידן אברהם בן אסתר שעלי אברהם בן חי’ שמחה סלמה אברהם בן טורקי׳ אדג’דג ‘ אברהם בן מרים טייב אברהם בן פייגא ביגעלאזען אברהם בן קוקה אביטבול אברהם בן שמחה עטיא אברהם בן שרה אברהם בן שרה דרדור אברהם בן שרה סקון אברהם גבריאל בן מסעודה לנקר אברהם דוד בן ביילא אאויזרט אברהם ירמי’ בן זמורדה כהן אברהם ישראל בן מלכה טובנבלאט אדם בן אורלי אביז’מיל אדם דוד בן אילנה אהרון אליהו בן יעל פדידה אהרון בן אסתר קליף אהרון בן כוכבה קוסקס אהרון בן שרה אהרון בן שרה אלבו אהרון הלוי בן נחמה דינה אהרון משה בן חנה אהרן בן אסתר אלטבי אהרן בן נחמה דינה סגל אהרן בן רחל גבאי אהרן בן שמחה בנסעיד אהרן בן שרה ווייל אהרן דוד בן צירילא גוע אהרן יעקב בן חנה סבג אייל אהרן בן חפטסבה בניסטי איעל בן מרים לוי אירון בן לבנה אייש איתן אהרן בן הדסה סואיסה איתן בן מיכל כהן איתן בן שמחה זבולון איתן חיים שלמה בן ויויאן עטון איתן יוסף בן מזל טוב איתן ישעי’ בן שרה איתן ישראל בן חנה נינה איתן משה מסעוד בן תניא כהן סקלי איתן עמרם בן שרה איתן ראובן בן קרן אלון מנחם פרדג׳י בן רחל אביטבול אלון רחמים בן סולטנה בנחמו אלחנן דובער בן נעמי מרוזוב אלי בן אמילי שרה סבג אלי בן בעיה סבה אלי ישראל בן אסתר אלי משה בן נחמה דינה אלי’ בן מרים לנדו אלי’ יוסף בן רבקה אלי’ יחיאל הלוי בן חנה אלי’ ישראל בן אסתר יעיש אליהו ביטון אליהו בן אילנה אליהו בן אסתר אסולין אליהו בן גמרא אוזאן אליהו בן חנה שקלי אליהו בן מזל סמאמא אליהו בן מזל פורטונה סממה אליהו בן מלכה אליהו בן עליזה סולטאן אליהו בן פורטונא אטאל אליהו בן פייגא אילוז אליהו בן פרטונה אטל אליהו בן רבקה חי ‘ אליהו בן רבקה חי’ שמחה בלוקה אליהו בן רחמה אליהו בן שמחה ביטון אליהו ברוך בן חי’ מושקא גולדברג אליהו דניאל בן דבורה לאה מימון אליהו חיים בן אילנה שאוואט אליהו חיים בן אסתר אליהו חיים יוסף בן אסתר זאשקובסקי אליהו יחיאל בן חנה אליהו משה בן נחמה דינה אליעזר הלוי בן טעמא קיילא ארנאוו אלכסנדר יונה בן חנה אלכסנדר יוסף מרדכי בן ז’ואנה תמר מלכה אלכסנדר שלמה בן דבורה לאה אלקסענדר בן שרה אפרים בן ורדה טויטו אפרים בן חנה וואלף ארי’ בן זחרה ארי’ בן חיה אסתר ארי’ ליב בן אסתר רחל דאנאוו ארי’ ליב בן דבורה לאה שרה אברג’ל ארי’ ליב בן חוה רחל ארי’ ליב בן חיה אסתר ארי’ ליב בן חנה ארי’ ליב בן מאיר שולצקי ארי’ ליב בן מנוחה רחל ארי’ ליב בן פעסל ארי’ ליב בן פערלא שפירא ארי’ ליב בן רבקה ארי’ ליב בן שרה ברדואר ארי’ ליב מסעוד בן שרה רבקה מרציאנו אריאל לוי יצחק בן גולדה קרלה חובה אריאל שניאור שלום בן רחל ברכה אריה ליב בן אורה חנה קאפל אשר בן אסתר הדסה אשר בן דניאל מרים אלישבע רובין אשר בן שולטאנה ביטון אשר גבריאל בן מרים בנהמו אשר מאיר שמואל בן דבורה לאה פרסיידא אשר שמעון בן חי’ מרציאנו בועז גדלי’ בן רות גדז ‘ בינימין אליהו בן יהודית בכור בן כמיישה זאשקובסקי בנימין אלי’ בן חיה שרה בנימין אליהו בן נחמה דינה בנימין בן בת שבע בנימין בן גראסיא מרגי בנימין בן דבורה פרטוש בנימין בן חנה שאואט בנימין בן מייסא מרסעל בנימין בן נינה זרקה בנימין בן פאביען עפלבוים בנימין בן תניא הכהן סקלי בנימין דניאל בן דינה בונאן בנימין מ »מ בן אסתר בנימין ציון אלי’ בן שרה חייט בנימין שלמה בן ביילא רישא גינזבורג ברוך בן חוה אטאל ברוך בן לאה סבג ברוך בן מרים הלוי ‘ ברוך נתנאל בן רות ברוך שלום בן חנה ברוך שלום בן לורה אסתר אואקי ברוך שלום בן רחל צביה ברוך שלום הלוי בן חנה ענגעלבערג גבריאל חיים בן רחל נחמה דז׳יאן גבריאל נח צמח בן רחל גד שמואל בן שמחה מימוני גולן יצחק בן מלכה דב בן וויקטוריא התם דוב בער בן רחל דובער אברהם בן חנה לוי שעלי דובער בן אסנת פרוז דובער בן אסתר זהרי שעלי דובער בן ביילא אאויזרט דובער בן ברכה לובעצקי דובער בן דבורה לאה אברג’ל דובער בן דבורה רות דובער בן חנה דובער בן חנה הינדא דובער בן חנה הינדא לברטוב דובער בן חנה מרטינז דובער בן לאה לאשקאר דובער בן נחמה דינה דובער בן נחמה דינה אואקי דובער בן רבקה דובער בן רחל בארון דובער יששכר בן חי’ מושקא לובצקי דוד אהרון בן רינה גולדנשטיין דוד אהרון יוסף בן חנה דוד אלי’ בן זוהרה גלימידי דוד אליהו בן חנה בן שושן דוד בן אסתר דוד בן אסתר הכהן דוד בן אסתר חביב דוד בן גזלה אוזאן דוד בן דיאן בלחסן דוד בן מסעודה בלוקה דוד בן מרים אמסלם דוד בן מרים נאקאש דוד בן נחמה דינה גרונר דוד בן נחמה דינה סגל דוד בן פביען דוד בן פייגא לובעצקי דוד בן רחל דוד בן שמחה , דוד בן שרה רבקה מאקוטא דוד בצלאל בן חנה דוד ברוך בן דבורה אסתר בן-נפתלי דוד ברוך בן יהודית אוחיון דוד ברוך בן יקוטה דוד גבריאל בן מסעודה מלול דוד חי בן אהובה מימון דוד חי בן חי’ שמחה סלמה דוד חיים בן חמישא ציפורה דוד חיים בן ציפורה חמשא קוסקס דוד יהודה בן אסתר מארעק דוד יונתן ברוך בן מרים מרקווויץ דוד יוסף בן חנה ארפי דוד יוסף שלמה בן יעל דונה דוד יעקב בן ולרי מרים דוד יעקב בן מרים דוד יצחק בן רבקה רואס דוד מאיר בן מסעודה דוד מאיר בן שרה דוד משה מנחם בן רחל בן שיטריט דוד פרדז’י בן סטערנא ברנס דוד קלמן בן דבורה לאה בנחמו דוד רחמים בן חוה שעלי דוד שלמה בן גזלה דן בן אסתר קניסה דן משה בן רחל בנייס דניאל בן אסתר סוחר דניאל בן טורקי’ מאזוז דניאל בן נחמה סנדלר דניאל בן שרה דניאל בן שרה נרבוני דניאל יעקב בן אוריידא דנן הלל אשר בן יעל אגל הלל בן בת שבע הלל בן יוכבד הלל בן רבקה פיקארסקי הלל ברוך בן ברכה רחל הלל ישי בן אברהם פעלדמן הלל מרדכי בן לבנה סולטאן ויקטור יוסף חי בן ברכה זאב בן אורו צוקרמן חי בן מחנה בעליטי חי דניאל בן טורקי’ מאזוז חי מסעוד יקותיאל בן אסתר חי’ ישראל בן פולעט חיים אברהם בן פייגא לובעצקי חיים בן אסתר אטל חיים בן זהרי דז’אן חיים בן זייזה חיים בן זיירא דג׳אן חיים בן חיה חיים בן חנה סיטבון חיים בן חנה פערל אסולין חיים בן טיטה רוסיני חיים בן כמונה חזן חיים בן לאה חיים בן לאה בוחניק חיים בן מיכא חזן חיים בן מרים חיים בן קוקה הכהן פעלדשטיין חיים בן רובידה סודרי חיים בן שמחה מלול חיים בנימין בן רבקה למברוזו חיים ברוך רפאל בן חנה אסרף חיים גדלי’ בן תקוה אלטבי חיים הלל בן אסתר הדסה אלמקיים חיים הלל בן אסתר הדסה מטוסוב חיים הלל בן דניאלה בלחסן חיים הלל בן רבקה אזימאוו חיים הלל בן שיינדל סממה חיים הלל בן שמחה בנחמו חיים הלל הלוי בן חנה ענגעלבערג חיים הלל מכלוף בן דבורה אזולאי חיים ישראל בן שרה חיים מאיר בן חנה חיה סימאה חיים מענדל בן חוה שעלי חיים שלום בן חנה חיים שניאור בן אלטע רוזא ניסנבוים חמיאל בן חנה חורי חנן שניאור זלמן בן אסתר פרנקל יאיר בן פרידה פרחה יאיר בן רות נרבוני יגאל בן דורה יגאל יהודה בן מסעודה אלמקייס יגאל נתן בן דורא ידא הכהן ידידה אליהו בן שרה לאה יהודה ארי’ בן רבקה מלכה ברכה יהודה ארי’ ליב בן מרים יהודה ארי’ ליב בן שטערנא שרה מוטל יהודה בן יעל סגורה יהודה בן מלכה יהודה בן קרול יהודה בן שרה טארטעל יהודה דוד בן זהרה אטלאן יהודה חי בן אסתר יהודה ליב בן שרה מרים זקרי יהודה מיכאל בן רבקה יהודה נתן בן שרה גבאי יהונתן ישראל ארי’ ליב בן חנה למברוזו יהונתן ראלי בן אלי ‘ יהושוע בן אסתר בוני יהושוע בן אסתר חנה נרבוני יהושוע ברוך בן פייגא קולסקי יהושוע משה בן יעל אגעל יהושע בן אסתר בוני יהושע בן גראסיא מרגי יהושע בן סולטנה מוטאל יהושע בן שולטאנה טייטה בלעיש יהושע בן שמחה נחמני יהושע זעליג בן מינה יהושע מיכאל הכהן בן תליה יואל בן טאבע יואל בן קלרה אלטאבי יואל בן שרה מרים שטרית יואל מענדל בן רחל אביטבול יואל משה בן אסתר אטאל יואל נח בן שטערנא שרה זוהרה חלימי יודא דניאל בן הענדל גבאי יוחנן בן אלטע רבקה בנחמו יום טוב בן חי’ חוה קסבי יונה בן דליה יונה בן וויטא חסקי יונה יוסף בן רות חדאד יוני יצחק חיים בן דלי׳ יונתן בן מרים לנדו יונתן בן מרים פיטוסי יונתן בן רחל בנעזרה יונתן בן שמחה קוריאט יונתן בן שרה בנזכאי יונתן חיים בן מזל טוב יונתן יהודה בן ירדנה בוקובזה יונתן יצחק בן טליה יונתן מרדכי בן טייטא יונתן ניסים בן גזלה ברבי יונתן פייבל ישראל בן שונמית רוזנוויטש יוסף בן איואן מימון יוסף בן אסנת פרוז יוסף בן אסתר יוסף בן אסתר ביסמוט יוסף בן אסתר פארטוש יוסף בן גרסי’ מרגי יוסף בן דבורה פרטוש יוסף בן דלילה יוסף בן האישה יוסף בן חוה אטאל יוסף בן מזל טוב יוסף בן מרים לסרי יוסף בן נאוה יוסף בן פעסיל יוסף בן קוקא אביטבול יוסף בן שמחה אברהמי יוסף בן תפחה זאנא יוסף דוד גימפל בן שטערנא שרה יוסף דוד מנחם בן יהודית יוסף דוד שמעון בן חנה יוסף חי ויקטור בן ברכה יוסף חיים בן פערל יוסף חיים בן רות שבת יוסף יוספה הלוי בן חנה ענגעלבערג יוסף יוצפה בן אסנת פרוז יוסף יצחק בן אסתר יוסף יצחק בן אסתר אטל יוסף יצחק בן אסתר הדסה יוסף יצחק בן ברכה מרים יוסף יצחק בן בת שבע לחייאני יוסף יצחק בן דלילא אטלאן יוסף יצחק בן זילא רישא נחמה דינה יוסף יצחק בן חי ‘ יוסף יצחק בן חי’ מושקא יוסף יצחק בן חיה מוסי ‘ יוסף יצחק בן חיה מושקה יוסף יצחק בן חנה יוסף יצחק בן חנה מסעודה לנקר יוסף יצחק בן חנה סיטבון יוסף יצחק בן יעל יפה בונן יוסף יצחק בן יעל שמחה יוסף יצחק בן מרים קלמנסון יוסף יצחק בן נחמה דינה יוסף יצחק בן נחמה רבקה אלפסי יוסף יצחק בן נעמי אוחיון יוסף יצחק בן סולטנה דזיאן יוסף יצחק בן קלרה יוסף יצחק בן רבקה גזייל יוסף יצחק בן רבקה חי’ שמחה בלוקה יוסף יצחק בן רחל בוחניק יוסף יצחק בן רחל לאה יוסף יצחק בן רחל ציביה יוסף יצחק בן רחל תהילה יוסף יצחק בן רחמה בן שושן יוסף יצחק בן שטערנא שרה ארדוב יוסף יצחק בן שמחה אטלן יוסף יצחק בן שמחה שיש יוסף יצחק בן שרה מרגי יוסף יצחק בן שרה עמר יוסף יצחק לוי בן רבקה יוסף יצחק מאיר בן יענטא לאה סעלניק יוסף יצחק ניסים בן רחל ברכה יוסף יצחק שמעון בן אסתר פרטוש יוסף ליאור בן זיוה מרטינז יוסף מאיר בן רחל יוסף נסים בן רחל דהן יורם שלמה בן רות יחיאל מ »מ בן אסתר צירל יחיאל מיכל בן שושנה יחיאל מנחם מענדל בן אסתר שיראל יחיאל ניסים בן חי’ ניעסלעוויטש יחיאל פנחס שמואל בן מרים יניב חיים בן מרים יעקב בן אודת בארון יעקב בן אורלי יעקב בן גאלדא זרביב יעקב בן דבורה לאה זאנה יעקב בן דלילה אטלאן יעקב בן מי’ מאני יעקב בן רות פרואה יעקב בן שמחה ספר יעקב בן שמחה שיש יעקב בן שרה ביטון יעקב חיים בן מרים דבורה נושי יעקב יצחק בן חנה יעקב יצחק בן חנה פערל אסולין יעקב יצחק בן רבקה מלכה ברכה יעקב ישראל בן רבקה יעקב מאיר בן ציפורה רוזנוויטש יעקב מאיר בן שרה מרים יעקב מרדכי בן אלישא רחל יעקב נח בן אורלי אלבז יצחק אדם בן אסתריא יצחק בן גיזעל סיטרוק יצחק בן דבורה לאה זאנה יצחק בן הענדל גבאי יצחק בן זוהרה יצחק בן רבקה יצחק ברוך בן תקווה אלטאבע יצחק דוד שלמה בן לאה פערל קולסקי ירון בנימין בן לאה ירמיה אליהו בן חנה אוויזראט ירמיהו בן ליאורה סידורוף ירמיהו בן עודדה ישי אביאל בן לאה אלקלסלסי ישי אליהו בן אורלי אקונינה ישעי’ זושא בן פערלא נעמאנאוו ישעיהו בן מרים פערלא ישראל אליעזר בן יעל אצרף ישראל אפרים בן יקוטא ניסנבוים ישראל ארי’ בן נחמה דינה ישראל ארי’ ליב בן אורלי אקונינה ישראל ארי’ ליב בן ביילא אסולין ישראל ארי’ ליב בן ברורי’ לאה עמרם ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה אוזאן ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה בנחמו ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה ניסנבוים ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה סוחר ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה פרסידה ישראל ארי’ ליב בן דבורה רחל בנמושה ישראל ארי’ ליב בן דינה לאה ישראל ארי’ ליב בן חוה לסרי ישראל ארי’ ליב בן חי’ מושקא ישראל ארי’ ליב בן חי’ מושקא לובצקי ישראל ארי’ ליב בן חנה ישראל ארי’ ליב בן חנה ישראל ארי’ ליב בן חנה ז’ורנו ישראל ארי’ ליב בן חנה מרטינז ישראל ארי’ ליב בן מירל דבורה לאה איידלמאן ישראל ארי’ ליב בן מנוחה רחל פרנקל ישראל ארי’ ליב בן נחמה דינה ישראל ארי’ ליב בן נעמי ישראל ארי’ ליב בן פייגא לובעצקי ישראל ארי’ ליב בן פערלא ישראל ארי’ ליב בן רבקה ישראל ארי’ ליב בן שטערנא שפירא ישראל ארי’ ליב בן שטערנא שרה ניסנבוים ישראל ארי’ ליב בן שרה פערל בנש ישראל ארי’ ליב הלוי בן חנה ענגעלבערג ישראל בן בינה שולמית ישראל בן חיה ישראל בן חמישה סיס ישראל בן חנה ישראל בן יהודית ישראל בן יעל הכהן פעלדשטיין ישראל בן סוניא בת שבע אואקי ישראל בן עטה שפרה ישראל בן עלקא שרה ישראל בן רחמה בן שושן ישראל בן שושנה ישראל ברוך בן ברכה שמחה ישראל ברוך בן רבקה ישראל ברוך בן שמחה אהובה ישראל דוד צבי בן אסתר חנה ישראל חי בן ירדנה בוקובזה ישראל יוסף בן יהודית ישראל יוסף בן שרה אסתר בארד ישראל יוסף בן תקוה אלטאבי ישראל נח בן חנה מסעודה לנקר ישראל נח בן מיכל ירדנה ישראל שם טוב בן אסתר פרטוש יששכר דוב בן נחמה דינה כליפיא יוסף בן רוזה אלוש לוי בן ביילא אסולין לוי בן ברכה לובעצקי לוי בן חי’ מושקא גורארי ‘ לוי בן מירנה וובר לוי בן נחמה דינה בן שושן לוי בן רחמה בן שושן לוי בן שטערנא שרה סעלניק לוי בן שטערנא שרה שיינא לוי בן שיינא מטוסוב לוי בן שמחה זבולון לוי בן שרה איידל לוי בנציון בן יהודית גבאי לוי הלוי בן חסיא סימא ארנאוו לוי יצחק אשר בן מרתה אוזן לוי יצחק בן אילנה שאוואט לוי יצחק בן אנאל מרקוביסי לוי יצחק בן אסתר דינה לוי יצחק בן אסתר זהרי שעלי לוי יצחק בן אסתר חנה נרבוני לוי יצחק בן אסתר רחל דאנאוו לוי יצחק בן ביילא רחל לוי יצחק בן בינה שולמית לוי יצחק בן ברורי’ לאה עמרם לוי יצחק בן ברכה שרה מאני לוי יצחק בן בתי’ אזימאוו לוי יצחק בן גולדה זרביב לוי יצחק בן דבורה אסתר בן-נפתלי לוי יצחק בן דבורה לאה ביטון לוי יצחק בן דבורה לאה פרסיידא סודרי לוי יצחק בן דבורה ציפורה לוי יצחק בן זיירה קליפה לוי יצחק בן חוה מימון לוי יצחק בן חוה שעלי לוי יצחק בן חי’ ברכה אלטאבי לוי יצחק בן חי’ דבורה לאה לוי יצחק בן חי’ מושקא בן שושן לוי יצחק בן חי’ מושקא לובצקי לוי יצחק בן חי’ מושקא מרגי לוי יצחק בן חי’ מושקא קיילא בנאלבז לוי יצחק בן חי׳ מושקא לוי יצחק בן חנה לוי יצחק בן חנה לוי יצחק בן חנה ברכה מרגי לוי יצחק בן חנה גרשוביץ לוי יצחק בן חנה מרטינז לוי יצחק בן חנה רחל לוי יצחק בן טשערנא מטוסוב לוי יצחק בן יעל לוי יצחק בן יעל אסרף לוי יצחק בן לאה לוי יצחק בן לאה לאשקאר לוי יצחק בן ליבא שטערנא שרה מרגי לוי יצחק בן ליזה עזיזה בואנו לוי יצחק בן מירל דבורה לאה איידלמאן לוי יצחק בן מלכה צרפתי לוי יצחק בן מנוחה רחל פרנקל לוי יצחק בן נעמי בנייש לוי יצחק בן סוניא קטן לוי יצחק בן סוניא שרה אמה לוי יצחק בן סעדא סוני’ אברהמי לוי יצחק בן ענאל חנה לוי יצחק בן פייגא רחל ביטון לוי יצחק בן פרחה שושנה גולדבערג לוי יצחק בן קלרה אלטבי לוי יצחק בן רבקה לוי יצחק בן רבקה לוי יצחק בן רבקה אברהמי לוי יצחק בן רבקה כמונה הכהן לוי יצחק בן רבקה סודרי לוי יצחק בן רבקה שיש לוי יצחק בן רות לוי יצחק בן רות רבקה רזלה אלבז לוי יצחק בן רות שפירא לוי יצחק בן רחל לוי יצחק בן רחל שמאמא לוי יצחק בן שטערנא שפירא לוי יצחק בן שטערנא שרה זוהרה חלימי לוי יצחק בן שטערנא שרה ניסנבוים לוי יצחק בן שטערנא שרה ניצה לוי יצחק בן שטערנא שרה קמונה בן שושן לוי יצחק בן שיינא חי׳ אסרף לוי יצחק בן שמחה חוה מימון לוי יצחק בן שרה אזימאוו לוי יצחק בן שרה מאני לוי יצחק הלוי בן מאטל ארנאוו לוי יצחק חיים בן בריינדל אלוש לוי יצחק ישראלוויטש לוי יצחק מרדכי בן מרים בלחמו לוי יצחק ניסים בן זהבה זוהרה אוזן לוי יצחק ראובן בן דניאל טויטו מ »מ בן יעל מ »מ אהרן בן יהודית גבאי מ »מ אליהו בן מרים הלוי לסגולד מ »מ אליהו בן מרתה אוזאן מ »מ אליהו בן רבקה רבה מ »מ בן אביגאל מ »מ בן אורלי אקונינה מ »מ בן איידל חנה קולסקי מ »מ בן אילנה שאוואט מ »מ בן אלישבע מסעודה מרגי מ »מ בן אסנת אורידה רות מ »מ בן אסתר מ »מ בן אסתר מ »מ בן אסתר אטאל מ »מ בן אסתר בניטה מ »מ בן אסתר דינה ביטון מ »מ בן אסתר הדסה מ »מ בן אסתר חנה מ »מ בן אסתר חנה נרבוני מ »מ בן אסתר פרענקעל מ »מ בן אסתר רחל דאנאוו מ »מ בן ארלי מ »מ בן ביילא אואקנין מ »מ בן ביילא איידלמאן מ »מ בן ביילא ועקנין מ »מ בן בינה שולמית מ »מ בן ברורי’ לאה עמרם מ »מ בן ברכה שרה מאני מ »מ בן בת שבע ז’ורנא מ »מ בן בת שבע לחיאני מ »מ בן בתי’ אזימאוו מ »מ בן בתי’ שקרון מ »מ בן בתי׳ה זוהרה מנוחה מ »מ בן דבורה מ »מ בן דבורה אזולאי מ »מ בן דבורה אסתר בן-נפתלי מ »מ בן דבורה הכהן מ »מ בן דבורה לאה מ »מ בן דבורה לאה אסתר חלימי מ »מ בן דבורה לאה ביטון מ »מ בן דבורה לאה ברבי מ »מ בן דבורה לאה סוחר מ »מ בן דבורה סאמאמא מ »מ בן דבורה סידורוף מ »מ בן דינה אביטבול מ »מ בן דינה מסעודי מרגי מ »מ בן דלילא אטלן מ »מ בן ונסה זוהרה רוח מ »מ בן זהבה זורה אוזאן מ »מ בן זהרה מ »מ בן חוה אטאל מ »מ בן חוה דינה ללום מ »מ בן חי’ דבורה לאהי מ »מ בן חי’ מוסיא רחמא גבאי מ »מ בן חי’ מושקא מ »מ בן חי’ מושקא אמסלם מ »מ בן חי’ מושקא אסרף מ »מ בן חי’ מושקא בוקובזה מ »מ בן חי’ מושקא בן שושן מ »מ בן חי’ מושקא גולדברג מ »מ בן חי’ מושקא גורארי ‘ מ »מ בן חי’ מושקא מרגי מ »מ בן חי’ מושקא סבג מ »מ בן חי’ מושקא סמאמא מ »מ בן חי’ מטוסוב מ »מ בן חי’ רחל ביטון מ »מ בן חי׳ אסולין מ »מ בן חי׳ מוסיא מ »מ בן חי׳ מושקא מ »מ בן חי׳ מושקא מ »מ בן חי׳ מושקא מ »מ בן חנה מ »מ בן חנה מ »מ בן חנה מ »מ בן חנה אטלאן מ »מ בן חנה אסתר מסעודה מ »מ בן חנה ברכה סודרי מ »מ בן חנה גרשוביץ מ »מ בן חנה וואנונו מ »מ בן חנה חסקי מ »מ בן חנה למברוזו מ »מ בן חנה מסעודה לנקר מ »מ בן חנה פרטוש מ »מ בן חנה קופרמן מ »מ בן חנה רומאני מ »מ בן חנה רחל מ »מ בן חנה שיינא מ »מ בן חנה שמחה בן שושן מ »מ בן יהודית מ »מ בן יהודית זקרי מ »מ בן יהודית טוביה מ »מ בן יהושע מ »מ בן יוספה בנאלבז מ »מ בן יעל מ »מ בן יעל הכהן מ »מ בן יפה אבוזדיד מ »מ בן יקוטה ניסנבוים מ »מ בן לאה מ »מ בן לאה דאווידאוויטש מ »מ בן לאה סבג מ »מ בן לבנה סולטאן מ »מ בן מאטל הלוי ארנאוו מ »מ בן מירל דבורה לאה איידלמאן מ »מ בן מלכה מ »מ בן מלכה געז מ »מ בן מלכה טובנבלאט מ »מ בן מלכה מרציאנו מ »מ בן מלכה צרפתי מ »מ בן מסעודה אסולין מ »מ בן מרים מ »מ בן מרים אטאל מ »מ בן מרים בלוקה מ »מ בן מרים בלחמו מ »מ בן מרים לסרי מ »מ בן נחמה דינה מ »מ בן נחמה דינה מ »מ בן נחמה דינה מ »מ בן נחמה דינה אטאל מ »מ בן נחמה דינה אלטאבי מ »מ בן נחמה דינה אסרף מ »מ בן נחמה דינה בן שושן מ »מ בן נחמה דינה זרביב מ »מ בן נחמה דינה כמונה חדידה מ »מ בן נעמי אוחיון מ »מ בן סולטנה ביטון מ »מ בן סוני’ בת שבע אואקי מ »מ בן סוני’ סעדה אברהמי מ »מ בן עדינה רחל מ »מ בן עטל סודרי מ »מ בן פערלא שפירא מ »מ בן קרן סבג מ »מ בן רבקה מ »מ בן רבקה אלמקייס מ »מ בן רבקה כמונה כהן מ »מ בן רבקה מלכה ברכה מ »מ בן רבקה מרים ברבי מ »מ בן רבקה פדות אטאל מ »מ בן רבקה שיש מ »מ בן רות שממה מ »מ בן רות שעלי מ »מ בן רות שפירא מ »מ בן רות תורדז’מן מ »מ בן רחל מ »מ בן רחל בארון מ »מ בן רחל בוחניק מ »מ בן רחל גבאי מ »מ בן רחל דז׳יאן מ »מ בן רחל חנה מ »מ בן רחל יעל דבורה מ »מ בן רחל נחמה דז׳יאן מ »מ בן רחל שממה מ »מ בן רחמה בן שושן מ »מ בן שטערנא שרה מ »מ בן שטערנא שרה מ »מ בן שטערנא שרה אילוז מ »מ בן שטערנא שרה אסתר שוקרון מ »מ בן שטערנא שרה ארבוב מ »מ בן שטערנא שרה בואנו מ »מ בן שטערנא שרה מוטאל מ »מ בן שטערנא שרה ניצה מ »מ בן שטערנא שרה סעלניק מ »מ בן שטערנא שרה פרז מ »מ בן שטערנא שרה קמונה בן שושן מ »מ בן שטערנה מ »מ בן שטערנה שרה מ »מ בן שטרנה שרה מ »מ בן שיינא ברכה מ »מ בן שיינא לבר מ »מ בן שיינא ליבא נעמאנאוו מ »מ בן שמחה מ »מ בן שמחה אטלן מ »מ בן שמחה זבולון מ »מ בן שמחה טובול מ »מ בן שמחה שיש מ »מ בן שרה מ »מ בן שרה אסתר בארד מ »מ בן שרה גוזלה שמחה אלבז מ »מ בן שרה ולנסי מ »מ בן שרה יפה מ »מ בן שרה כמונה מ »מ בן שרה לסרי מ »מ בן שרה מרגי מ »מ בן שרה פערל בנש מ »מ גדעון בן אביבה טייב מ »מ דוד בן אסתר מ »מ הכהן בן שרה לאה מ »מ הלוי בן חנה ענגלברג מ »מ הלל בן חיה מושקא אלקבץ מ »מ וואלענזי מ »מ זוסיל בן אידה יהודית לובעצקי מ »מ חי בן יעל אסתר מ »מ חיים מאיר בן אסתר פרטוש מ »מ יחי’ בן לאה לשקר מ »מ מאיר בן חי’ אסתר מ »מ מסעוד בן נדז’מה אלוש מ »מ משה אליהו בן אסתר אבקסיס מ »מ נתנאל אשר בן רות מימון מ »מ עמרם בן שרה רבקה מרציאנו מ »מ צמח צדק הכהן בן חנה שטערנא מ »מ שמואל בן בליינא פערל דאנאוו מ »מ שמעון חיים בן מרים זאנא מאיר אליעזר בן רבקה מאיר בן אסתר מואטי מאיר בן גרסי’ מרגי מאיר בן חי’ מחלוף בן חנה מאיר בן חיה קטורזה מאיר בן כחבה מאיר בן מסעודי אסרף מאיר בן נונה מימון מאיר בן עימנואל מאיר בן רחל שישפורטיש מאיר בן שמחה געז מאיר גבריאל חואתו בן אורלי טוביאן מאיר חיים בן חנה מאיר חיים בן פייגא צפורה פרטוש מאיר יעקב בן דבורה שימעוני מאיר ישראל בן חנה טואטי מאיר ישראל בן מיכל בנישו מאיר רחמים בן נחמה דינה כמונה מאיר שלמה בן אסתר דינה מאיר שלמה בן ברכה לובעצקי מאיר שלמה בן דבורה לאה אוזאן מאיר שלמה בן חי’ מושקא אנגעלבערג מאיר שלמה בן חנה ז’ורנו מאיר שלמה בן חנה מרטינז מאיר שלמה בן פייגא לובעצקי מאיר שלמה בן רבקה אזימאוו מאיר שלמה בן שרה בנחיים מאיר שלמה הלוי בן חי מושקא ענגעלברג מאיר שמחה בן בתי’ קאלמענסאן מיימון בן דבורה יפרח מיכאל אליהו בן רבקה סיטבון מיכאל בן אסתר חנה מיכאל בן אסתר סוחר מיכאל בן גמרא חאטאב מיכאל בן דבורה איידל מיכאל בן דבורה מימון מיכאל בן חנה מיכאל בן חנה חסקי מיכאל בן חנה נקאש מיכאל בן מרים געז מיכאל בן מרים שאוואט מיכאל בן רבקה מיכאל ברוך הלל בן רות מימון מיכאל מאיר בן נחמה דינה סיטבון מיכאל מנחם מסעוד בן חי ‘ מיכאל משה בן אסתר מיכאל משה בן חנה מיכאל סעדי’ בן שמחה כהן מיכל בן יכא בריינא מלול מימון בן רחל קרסנטי מנחם בן מלכה ללום מנשה בן טובה שוקרון מנשה בן נדיה נקדם ארבוב מסעוד בן אהובה טובול מסעוד מ »מ בן לאה עישה פרץ מסעוד משה בן ביילא אסולין מענדל בן אסתר אנגעלבערג מענדל בן חי’ מושקא אלקבץ מענדל בן פערלא גבאי מרדכי בן חנה אסולין מרדכי בן יסמינה חי’ בלעיש מרדכי בן מאטל הלוי ארנאוו מרדכי בן נונה בן נפתלי מרדכי בן נז’מה מרדכי בן רעיה רוח מרדכי בן שמחה מרדכי בן שרה מרדכי יעקב בן פריחה מרציאנו מרדכי רנע בן סולטנה סוחר משה אברהם בן אסתר נז’מה שפירא משה אורן חיים בן חנה לאה משה ארי’ בן נחמה דינה גאנזבורג משה בן דבורה אסתר בן-נפתלי משה בן חי’ מושקא נדזר משה בן חנה הכהן משה בן יעקוט עטואטי משה בן מרים משה בן מרים שמעון משה בן נז’מה צרפתי משה בן נחמה דינה משה בן נעומי משה בן רוזה אברג’ל משה בן רחל חי ‘ משה בן שיינא ליבא נעמאנאוו משה בנימין הלוי בן שרה ענגעלבערג משה דוב בן אסתר איאש משה הכהן בן יפה כהן משה חיים בן קוקא חביב משה חיים הלל בן חוה אטאל משה ישראל ארי’ ליב בן דבורה לאה משה לוי »צ בן יהודית בתי’ איידלמאן משה ליב בן חי’ מושקא סבג משה ליב בן חנה סבג משה ניסן בן דניאלה בלחסן משה ניסן דוד בן חנה סיטבון משה עטואטי משה רחמים נתן רפאל בן מרים משה שניאור בן אורלי טוביאן מתי’ יונה יהודה שלמה בן נסי’ קרלו נועם אהרן זושא בן חי’ מושקא אמסלם נועם אליהו בן דבורה לאה חוה אטאל נועם בן פריחה גלולה נחום בן חנה הלוי סגל נחם מענדל בן שרה כמונהמיימון נטע ארי׳ בן ברכה לברטוב ניב חיים בן מרים אלבז ניסים בן ארלי ניסים בן חוה סבג ניסים בן סולטנה שישפורטיש ניסן פינחס בן וודג’יע אגעל נס בן מזל טוב נסים בן אלעגרין בלחסען נסים בן אסתר נסים בן בנימינה נסים בן חוה סבג נסים בן חנה חלימי נסים בן מסעודה אלקבץ נסים בן סולטנה בערדה נסים בן קטי נסים בן שרה אלטבי נסים שלמה בן רחל נסים שלמה בן רחל אביטבול נתן בן סנדרה נתן בן ציונה נתן יוסף בן ציפורה בן שלוש נתנאל בן שיראל ביטן נתנאל בן שרה אסתר מאזערדאף נתנאל גבריאל בן ברכה מרים נתנאל יעקב בן חנה נתנאל רחמים בן שנטאל באי ‘ נתניאל בן שירך ביטן סנדער בן יעל שרה סנדר בן איידל עוזיאל בן חיה עוזיאל בן מרים עוזר בן יפה הכהן כהן עזרא בן דבורה פרטוש עזרי’ מנחם מענדל בן מרים שמחה בסנג’ר עזריאל זעליג בן חנה עמנואל בן אסתר עמנואל בן ז’מילא אזוגי עמנואל בן סולטנא עמנואל מאיר בן מלכה לשקר עמרם בן שרה באלאנז’ער עמרם משה בן דלילא אטלאן עקיבא בן אסתר הדסה אלמקייס עתניאל אליהו בן דבורה לאה פינחס בן חנה פערל אסולין פינחס עוזיאל יוסף בן יהודית התם פנחס בן רבקה מלכה ברכה פרעדז’ בן תפחה זרביב צבי הירש בן מרים שיינדל סעלניק צבי הירש בן סטרנה דרוקמן ציון בן לואיזה זרביב ציון בן צפורה נחום ציון צמח בן חווה שמחה מימון צמח בן נחמה דינה גאנזבורג צמח ישראל שלום בן חנה רבקה צמח מענדל בן חי’ ברכה אלטאבי צמח משה בן רות נרבוני צמח שד »ב יוחנן שלמה בן דעליא ראובן בן מרים הלימי ראובן בן נטלי ראובן בן פערלא ראובן בן רבקה פארוז ראובן בן שרה ללוש ראובן משה בן שרה ראובן נחמן יצחק בן אסתר הכהן ראובן רחמים שנ »ז ישראל בן בליינא פערל דאנאוו רחמים בן נונה רחמים בן שמחה בוחניק רפאל אפרים בן ז’ואל מיסא קרדוסו רפאל אשר בן אילנית מימון רפאל בן דבורה לאה זאנה רפאל בן דלפין בלאחסן רפאל בן מסעודה לעבאר רפאל בן רוחמה אלימי רפאל בן רחל אסארף רפאל גימפל בן תניא ציפורה אזולאי רפאל יהושע בן אסתר חנה נרבוני רפאל יחיאל ברוך בן פריחה שושנה גולדברג רפאל יצחק בן רחל מוראלי רפאל מנחם ישראל בן אורלי רפאל שמעון בן רחמה אלימי רפאל שמעון בן שרה קופמאן שבתי יהושע הכהן בן פרחה כהן שד »ב בן אילנה שאוואט שד »ב בן ברכה שמחה עמרם שד »ב בן בת שבע שד »ב בן דבורה שד »ב בן דבורה לאה שד »ב בן חוה אטאל שד »ב בן חיה אסתר שד »ב בן לבנה סולטאן שד »ב בן ליבא שטערנא שרה מרגי שד »ב בן מסעודה לנקאר שד »ב בן מרים זאנא שד »ב בן סעדה סוני’ אברהמי שד »ב בן פריחה ביטון שד »ב בן פריידא קסלמן שד »ב בן קרן זעירא סבג שד »ב בן רבקה ציפורה טפחה שד »ב בן רחל שד »ב בן רחמה בן שושן שד »ב בן שרה מרגי שד »ב עמוס בן שושנה פורטונה שד »ב שלמה בן חנה דז׳יאן שד »ב בן אילנה שד »ב בן בת שבע ז’ורנו שד »ב בן דבורה לאה סוחר שד »ב בן דבורה סאמאמא שד »ב בן חיה שד »ב בן חנה שד »ב בן ליבא שטערנא שרה שד »ב בן נחמה דינה בן שושן שד »ב בן שולטאנה ביטון שד »ב בן שיינא ברכה שד׳ב בן דבורה ציפורה שי אהרון בן שרה שי מאיר שלמה מרדכי בן שרה שי שלום בן רבקה שלום בן אסתר ברוס שלום בן אסתר כהן שלום בן לנה סטבון שלום בן מסעודה הלימי שלום בן רחל צרפתי שלום בן רייזל פיטוסי שלום יונה בן ברכה שלום יונה בן ברכה אלפסי שלום מ »מ בן יעל אסרף שלום רבקה שמחה בת חי’ חוה קסבי שלמה בן בי’ כהן שלמה בן בריינדל שלמה בן ז׳מול עקנין שלמה בן חי’ מטוסוב שלמה בן חנה סבג שלמה בן מלכה אדידה שלמה בן מסעודה אזולאי שלמה בן רחל שלמה בן רחל כהן שלמה בן רחל תורדזמן שלמה בן רחמה בן שושן שלמה בן שרה מגידש שלמה הלוי בן מאטל ארנאוו שלמה ישראל בן ברכה שרה אוחיון שלמה נחמי’ בן ליבא שטערנא שרה מרגי שמואל אברהם בן דבורה אוזן שמואל אפרים בן חנה רייזל ראטשטיין שמואל בן אביבה טייב שמואל בן אורלי שמואל בן אילנה שאוואט שמואל בן אליהו תורג’מן שמואל בן אסתר שמואל בן אסתר טובול שמואל בן ביילא רישא נחמה דינה שמואל בן בת שבע שמואל בן בת שבע בניטה שמואל בן גוזלה שעלי שמואל בן דבורה לאה זאנה שמואל בן חוה שלי שמואל בן חי’ מושקא אנגעלבערג שמואל בן חיה שמואל בן חנה שמואל בן חנה ז’ורנו שמואל בן חנה סיטבון שמואל בן חנה צרפתי שמואל בן יעל הכהן שמואל בן מנוחה רחל שמואל בן מרים שמואל בן מרים מליח שמואל בן מרציה הכהן שמואל בן נחמה דינה שמואל בן נעמי אוחיון שמואל בן סעדה סוניא אברהמי שמואל בן פייגא לובעצקי שמואל בן פערלא בנהמו שמואל בן רבקה שמואל בן רבקה אמוזיעג שמואל בן רבקה סודרי שמואל בן רוחמה מלכה שמואל בן רחל בוחניק שמואל בן רפאל שמואל בן שטערנא שמואל בן שיינא לבר שמואל בן שמחה ברכה טובול שמואל בן שרה מרגי שמואל בן שרה מרים זקרי שמואל בן שרה פערל שמואל בן שרה רוזנוויטש שמואל בנימין בן דבורה לאה שמואל בנימין בן רחל אסתר מצליח שמואל בנימין מנחם בן שרה שמואל דוד בן זאבית שמואל הלוי בן חי’ מושקא ענגעלברג שמואל חיים בן ביילא רחל שמואל יוסף אשר מעליב בן שרה שמואל מ »מ בן רחל שמואל מאיר בן יצחק שמואל מסעוד בן רחל שמעון בן אסתר אסולין שמעון בן ג’מילה סבן שמעון בן מאירה שמעון בן עטו ללום שמעון בן שושנה חדד שמעון בן שרה שמעון בן שרה אסרף שמעון דוד ישראל בן אטו שמעון יוחאי בן מרים שמעון ישראל בן מרים אדרעי שמריהו בן גמרא שנ »ז בן אודל שנ »ז בן אמילי שרה סבג שנ »ז בן אסתר שנ »ז בן אסתר נז’ר שנ »ז בן בינה שולמית שנ »ז בן דבורה לאה בנחמו שנ »ז בן חי’ מוסיא רחמא גבאי שנ »ז בן חיה אסתר שנ »ז בן חנה שנ »ז בן חנה שנ »ז בן חנה ברכה סודרי שנ »ז בן חנה מסעודה לנקר שנ »ז בן יעל איישה שנ »ז בן יעל שמחה שנ »ז בן יפה שנ »ז בן לאה גרשוביץ שנ »ז בן נחמה דינה שנ »ז בן נינה אלוש שנ »ז בן נעמה תמר שנ »ז בן סוניא בת שבע אואקי שנ »ז בן פייגא לובעצקי שנ »ז בן שטערנא שרה סלניק שנ »ז בן שטערנא שרה שמחה דודיסקו שנ »ז בן שרית שנ »ז הכהן בן חנה שטערנא סוליקא שנ »ז בן אסתר מרים שנ »ז בן בינה שולמית שנ »ז בן דבורה שנ »ז בן דבורה רות שנ »ז בן חנה שנ »ז בן חנה ברכה מרגי שנ »ז בן רות שעלי שנ »ז בן שטערנה שנ »ז בן שרית שנ »ז ישראל בן אלעלא ארפי שניאור בן שמחה אלבו