התיסדות ישיבת « תומכי תמימים »: יום א’ טו אלול תרנ »ז.

התחלת הלימוד בנגלה ודא »ח: יום ד ח »י אלול תרנ »ז.

בליל שמח »ת תרנ »ט אחרי ההקפות הכריז אאמו »ר [הרש »ב]: הישיבה שמה « תומכי תמימים », ותלמידים הלומדים ומתנהגים ברוחה שמם « תמימים ».

 

La Yechiva To La Yechiva Tom’heï Temimim fut fondée le dimanche 15 Elloul 5657 (1897).

m’heï Temimim fut fondée le dimanche 15 Elloul 5657 (1897).
L’étude du Talmud et de la ‘Hassidout y débuta le mercredi 18 Elloul 5657 (1897).
Pendant la soirée de Sim’hat Torah 5659 (1898), après les Hakafot, mon père (le Rabbi Rachab), proclama: «La Yechiva s’appelle Tom’heï Temimim et les élèves qui y étudient et basent leur comportement sur son esprit s’appellent les Temimim, « ceux qui sont intègres »».