אומרים בתפלה:

וכן – בצירי ולא בפתח – שני כתובים.

חייתני – בקמץ ולא בפתח – מירדי בור.

זכר – זיין בסגול ולא בצירי – רב טובך.

משליך קרחו – בפתח ולא בקמץ – כפתים.

ומלכותו ואמונתו לעד קיימת.

On adopte, dans le Sidour, les lectures suivantes:
. « Ve’hen (et non Ve’han) Chneï Ketouvim » (p.26).
. « ‘Haytani Miyardi Bor » – ‘Haytani s’écrit avec un Kamatz et non avec un Pata’h (p.30).
. « Ze’her Rav Touve’ha » – Le Zaïn s’écrit avec un Segol et non avec un Tsereï (p.33).
. « Machli’h Kar’ho Kefitim » – Kar’ho s’écrit avec un Pata’h et non avec un Kamatz.
. « Oumal’houto Veemounato Laad Kayemet » (p.48).

 

%d blogueurs aiment cette page :