ברוך דיין האמת

הלווית
ר’ אליהו בן שאול סילם ז’ל
תתקיים בע »ה הערב בהר המנוחות,
בשעה 23:30
– בית ההספד של קהילת ירושלים
(לפני המחסום של הר המנוחות ימינה).

La Lévaya a eu lieu Motsaei Chabbat   au Har Hamenouhot à Jérusalem

יושבים שבעה על אבינו היקר ר’ אליהו סילם ז »ל, הכ »מ, בביתו שברחוב צאלים 16 דירה 50 (יורדים חצי קומה, מצד ימין), גילה, ירושלים. נחום אבלים משעה 7:00 עד השעה 14:00, ומשעה 16:00 עד השעה 22:00. שעות התפלות: שחרית: הודו בשעה 7:00 מנחה: חצי שעה לפני השקיעה, ערבית: בצאת הכוכבים משפחות בראון, אזולאי, סילם וחביב

La famille observe le deuil pour leur père, R’ Eliahou Sillam, de mémoire bénie, à son domicile situé au 16 rue Tsa’elim צאלים, appartement 50 (descendre un demi-étage, sur la droite), Gilo, Jérusalem.

Les condoléances seront reçues de 7h00 à 14h00 et de 16h00 à 22h00.

Horaires de prières : Chaharit  : 7h00
Minha  : une demi-heure avant le coucher du soleil
Arvit : à la tombée de la nuit

Familles Braoun, Azoulay, Silm et Haviv.