לע »נ ר’ מאיר בן הרב שמעון ומרת פרטונה מימון ז »ל. לזכות ולרפואתה השלמה של רבקה חיה מוסיא תחי’ בת מרת יהודית חנה תחי’ 7 mini-cours:

Vaychla’h, 1ère montée: Pourquoi des anges?

Vaychla’h, 2ème montée: La lutte contre l’ange

Vaychla’h, 3ème montée: Comment « prendre » ‘Essav?

Vaychla’h, 4ème montée: Triplement intègre

Vaychla’h, 5ème montée: Chime’on et Lévi, des assassins?

Vaychla’h, 6ème montée: ‘Essav, le premier juif fauteur

Vaychla’h, 7ème montée: Les huit rois d’Edom