לע »נ אמי מורתי מרת יפה קלוד ז »ל סילם, לקראת היארצייט ה-25 בשבת הקרובה, כ »ט אייר, ת.נ.צ.ב.ה. לע »נ חגי ז »ל בן יעקב וחדוה, ת.נ.צ.ב.ה.

 

Bamidbar 1ère montée: D-ieu compte les enfants d’Israel


Bamidbar, 2ème montée: Au-delà du dénombrement


Bamidbar, 3ème montée: Le campement dans le désert


Bamidbar, 4ème montée: Les enfants d’Aharon … et de Moché???


Bamidbar, 5ème montée: De l’importance d’un bon voisinage


Bamidbar, 6ème montée: Les Léviim remplacent les premiers-nés


Bamidbar, 7ème montée: Les étuis des ustensiles du tabernacle