שיעור חשוב בהלכות פסח המיוחד השנה, שערב פסח חל בשבת

 

Join Zoom MeetingJoin Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9523582070?pwd=MWdMSHM4SFlMSG1UOGt6ZEhtUmdmUT09