ר’ אייזיק הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הרב המגיד והרה’ק הרמ’מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו [=והיה רגיל בפיהם]: ‘אהוב יהודי והשי’ת יאהב אותך; עשה טובה ליהודי והשי’ת ייטיב עמך; קרב יהודי והשי’ת יקרב אותך’.

Rabbi Aïzik Halevi de Homil raconta:
“Lorsque je vins à Lyozna, j’y rencontrai des ‘Hassidim âgés, qui avaient été les disciples du Maguid et de Rabbi Mena’hem Mendel de Horodok. Ils avaient coutume de dire:
‘Aime un Juif et D.ieu t’aimera. Fais du bien à un Juif et D.ieu te fera du bien’. ‘Rapproche un Juif et D.ieu te rapprochera de Lui’.”