🎁 מזל טוב! מזל טוב!
חייל יקר, בזכותך, השנה הרבה יהודים קיימו מצות החג!
יהי רצון שתזכה לגרום עוד יותר נחת רוח לרבי ע”י השתתפותך בהפצת המעיינות בשאר ימות השנה, ביתר שאת וביתר עז

Cher(e) enfant,
Grâce à toi, plusieurs Juifs ont pu écouter le Choffar !
Puisses-tu continuer à procurer de la satisfaction au Rabbi en participant aux Mivtsaïm, tout au long de l’année !
Gmar ‘Hatima Tova

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG