הרב יקותיאל פרקש – הלכות הבישול בשבת בישול אחר בישול, אפיה, וצלי’ ועוד שיעור שלישי