הלכות שבת דיני השהיה והחזרה שיעור ראשון – הרב יקותיאל פרקש