ר׳ פרג׳י ב״ר שמעון ע״ה טייב
אביו של
שמעון (טיירי) טייב
וגב׳ מרים (קטי) וואזנה
והשליח לוינסען ס. מנדה ,
הרה״ח הרה״ת ר׳ יוסף שיחי׳ טייב

Monsieur Alfred Fradji TAIEB ע״ה

Père de:
Chimone (Theirry) Taieb
Mme Myriam (Kathy) Ouazanan
Rav Yossef Taieb