ריבון כל העולמים
אדון כל המעשים
נתת לי בית ילדים
נתת לי את החיים
אתה יושב במרומים
אל מלא ברחמים
אל תפילתי תמיד מאזין
ואת שבליבי רק אתה מבין

אין לי מילים
ואין שירים
שינגנו את כל תודתי
ואין מקום
כאן בעולם
שיכיל את אהבתי

ריבון כל העולמים
אתה תמיד מחזיק אותי
יד ביד הולך איתי
מדליק לי את האור
ואת נשמתי

אין לי מילים
ואין שירים
שינגנו את כל תודתי
ואין מקום כאן בעולם
שיכיל את אהבתי