Hayom Yom du 5 Elloul : La coutume ‘Habad pour mettre le grand Talith

Hayom Yom du 5 Elloul : La coutume ‘Habad pour mettre le grand Talith

מנהגינו בלבישת טלית גדול: מניחים הט”ג מקופל על כתף ימין ובודקים הציצית. בשעת הבדיקה אומרים “ברכי נפשי גו’”. אח”כ לוקחים הטלית מן הכתף, פושטים אותו, מנשקים שפת הטלית, מחזיר אותו מכנגד פניו לאחוריו ומתחיל ברכת “להתעטף בציצית”. סיום הברכה סמוך לכריכת ב’ כנפות ימין סביב צוארו לאחוריו בצד שמאל. Notre coutume, pour mettre le grand […]

Pompeo à Jérusalem : “Nous fournirons aux Emirats des armes pour protéger leur peuple de la menace iranienne”

Pompeo à Jérusalem : “Nous fournirons aux Emirats des armes pour protéger leur peuple de la menace iranienne”

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire d’État américain lors d’une réunion avec Netanyahu à Jérusalem. Le responsable américain a ainsi entamé une tournée de cinq jours au Moyen-Orient pour promouvoir la normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël. “Les Etats-Unis garantiront notre avantage qualitatif”, a déclaré le Premier ministre. Ynet Le secrétaire d’État […]

7 montées 7 enseignements Hassidiques – Ki Tétsé

7 montées 7 enseignements Hassidiques – Ki Tétsé

Ki-Tétsé, 1ère montée: Lorsque l’âme part en guerre … Hassidout Express 134 – Ki-Tétsé, 1ère montée: Lorsque l'ame part en guerre … פורסם על ידי ‏‎Daat Menahem Rav Sillam‎‏ ב- יום ראשון, 27 באוגוסט 2017 Ki-Tétsé, 2ème montée: Mort à cause de l’arbre Hassidout Express 135 – Ki-Tétsé, 2ème montee: Mort à cause de l'arbre פורסם […]

Hayom Yom du 4 Elloul : Les quatre termes pour décrire la qualité du genre humain : “Adam”, “Ich”, “Enoch”, “Guever””

Hayom Yom du 4 Elloul : Les quatre termes pour décrire la qualité du genre humain : “Adam”, “Ich”, “Enoch”, “Guever””

סדר ברכות התורה: נוגע בטליתו בתחילת הקריאה ובסופה, נושק הטלית במקום שנגע בס”ת, גולל הס”ת, מפנה פניו קצת לימין – ומברך. פותח הס”ת וקורא. במעלת מיו האנושי, ישנם ארבעה תוארים: אדם – מעלת המוחין והשכל, איש – מעלת הלב והמידות, אנוש – החלישות באחד מהם בשכל או במדות, או בשתיהם. גבר – מתגבר על עצמו […]

Le Point.fr : Figure israélienne du judaïsme, le rabbin Steinsaltz est mort

Le Point.fr : Figure israélienne du judaïsme, le rabbin Steinsaltz est mort

lepoint.fr L’hôpital de Shaare Zedek de Jérusalem a annoncé la mort vendredi 7 août du rabbin Adin Steinsaltz, auteur d’une traduction de référence du Talmud. Son décès est consécutif à une maladie. Il avait 83 ans. Né à Jérusalem en 1937 dans une famille laïque, il a d’abord étudié les mathématiques et la chimie avant […]

Argentine : Comment les Juifs de Buenos Aires ont résisté à la pandémie

Argentine : Comment les Juifs de Buenos Aires ont résisté à la pandémie

BUENOS AIRES ( JTA ) – Depuis le 20 mars, l’Argentine a imposé l’une des quarantaines COVID-19 les plus strictes au monde, et sa capitale, qui abrite la majeure partie de la communauté juive du pays, ne rouvrira pas de sitôt. Les écoles et les synagogues juives sont fermées depuis cinq mois, mais la plupart des activités industrielles et commerciales […]

Le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis: “l’accord entre Israël et les Emirats devrait ouvrir la voie à l’achat d’avions de combat américains F-35”

Le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis: “l’accord entre Israël et les Emirats devrait ouvrir la voie à l’achat d’avions de combat américains F-35”

Un haut responsable émirati a noté que la demande d’achat d’avions de combat est antérieure à l’accord Abu Dhabi-Jérusalem. Les remarques interviennent un jour après que Trump a affirmé que la vente de l’avion était en cours d’examen, malgré le refus israélien. Ynet Le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, Anwar Gargash a […]

Hayom Yom du 3 Elloul :  l’âme attend, depuis sa création, le moment de descendre ici-bas afin d’assumer la mission qui lui est confiée

Hayom Yom du 3 Elloul : l’âme attend, depuis sa création, le moment de descendre ici-bas afin d’assumer la mission qui lui est confiée

המאמין בהשגחה פרטית יודע כי מה’ מצעדי גבר כוננו, אשר נשמה זו צריכה לברר ולתקן איזה בירור ותיקון במקום פלוני. ומאות בשנים, או גם משעת בריאת העולם – הנה הדבר שצריך להתברר או להתתקן מחכה לאותה הנשמה שתבוא לבררו ולתקנו. וגם נשמה הלזו הנה מאז נאצלה ונבראה היא מחכה לזמן ירידתה לברר ולתקן את אשר […]

Emirats arabes unis : la ministre des Affaires de la diaspora, Omer Yankelevich, organise une cérémonie de Kabbalat Chabbat via Zoom

Emirats arabes unis : la ministre des Affaires de la diaspora, Omer Yankelevich, organise une cérémonie de Kabbalat Chabbat via Zoom

Dans un premier temps, les Juifs d’Israël et des Émirats arabes unis ont tenu une session de préparation commune avant le Chabbat, à laquelle participe le ministre de la diaspora. Vendredi après-midi, le ministère israélien des Affaires de la diaspora, Omer Yankelevitch, a organisé une séance de prière virtuelle avant le Chabbat avec la communauté […]

Hayom Yom du 1er Elloul : Jusqu’à Yom Kippour, on doit dire, chaque jour, pendant le courant de la journée, trois Psaumes

Hayom Yom du 1er Elloul : Jusqu’à Yom Kippour, on doit dire, chaque jour, pendant le courant de la journée, trois Psaumes

 כשהיה ה”צמח צדק” בן תשע שנים אמר לו רבינו הזקן: קבלתי ממורי (הרב המגיד) שקיבל ממורו (הבעש”ט) בשם מורו הידוע [=אחיה השילוני] אשר מיום שני דר”ח אלול עד יום הכיפורים, יאמרו בכל יום ויום במשך היום שלשה פרקי תהלים, וביוכ”פ שלשים וששה פרקים: ט’ קודם כל נדרי, ט’ קודם השינה, ט’ אחר מוסף, ט’ אחר […]

Hayom Yom du 30 Av : On commence à dire “Ledavid Ori”

Hayom Yom du 30 Av : On commence à dire “Ledavid Ori”

מתחילים לומר “לדוד ד’ אורי”. המנהג בבית רבינו שבמשך היום תוקעים להתלמד, ומתחילים לתקוע אחר התפילה מיום ב’ דר”ח אדמו”ר הזקן היה אומר בתחילה מאמרים קצרים. ולדוגמא: ד”ה זכר רב טובך – וביאורו – שבסידור נאמרו בששה המשכים – באריכות יותר קצת מהנדפס . On commence à dire “Ledavid Ori” (Sidour p.81). . On a […]

Hayom Yom du 29 Av : Le résultat obtenu par ses forces propres est plus précieux que celui obtenu lorsque l’on est conduit par quelqu’un

Hayom Yom du 29 Av : Le résultat obtenu par ses forces propres est plus précieux que celui obtenu lorsque l’on est conduit par quelqu’un

הנדרש הוא שתהיה העבודה בכח עצמו. גבוהה יותר היא הדרגה בה מובילים יד ביד מלמעלה; יקרה יותר – היא העבודה בכח עצמו. On doit fournir un effort par ses forces propres. Lorsque l’on prend quelqu’un par la main et qu’on le guide, on peut le conduire vers un stade plus élevé. Mais, lorsqu’il avance par […]

Hayom Yom du 27 Av : Elloul est le mois du bilan. On doit avoir conscience de ses qualités et les renforcer, connaître ses défauts et les réparer

Hayom Yom du 27 Av : Elloul est le mois du bilan. On doit avoir conscience de ses qualités et les renforcer, connaître ses défauts et les réparer

חודש אלול הוא חודש החשבון. דכמו בגשמיות הנה הבעל עסק… בכדי שיהיה העסק כדבעי ויתן ריוח רב, צריך מזמן לזמן לעשות חשבון ולתקן את כל החסרונות… כן הוא גם בעבודה הרוחנית בעבודת השי”ת, דכל השנה הנה כל ישראל עוסקים בתורה ומצוות ובמידות טובות, בחודש אלול הוא חודש החשבון אשר כל אחד ואחד מישראל, כל חד […]

Hayom Yom du 26 Av : Il y a également une obligation de raconter verbalement la sortie d’Egypte ‘hassidique

Hayom Yom du 26 Av : Il y a également une obligation de raconter verbalement la sortie d’Egypte ‘hassidique

משיחות אאמו”ר [הרש”ב]: ב”יציאת מצרים” של חסידות קיימת המצוה של סיפור יצ”מ בדיבור, לספר סיפורי חסידים ו”לקלוט” את הסיפור בפנימיות של פנימיות. יש לדעת כי כל סיפור הוא הוראה בחיים; על כל סיפור להביא למידה טובה וחיות פנימית בהידור מצוה, ו”לקליטת” דרכי הנועם של תורת החסידות.   Extrait d’un discours de mon père (le Rabbi […]

Hayom Yom du 24 Av : Aimer un Juif c’est aimer D.ieu. Lorsque l’on aime le Père, on aime Ses enfants.

Hayom Yom du 24 Av : Aimer un Juif c’est aimer D.ieu. Lorsque l’on aime le Père, on aime Ses enfants.

מקובל רבי מפי רבי: בזמן המחלוקת הידועה סחו החסידים לאדמו”ר הזקן את גודל היסורים שסובלים מפשוטי המתנגדים. ענה הרבי: הסבא – כך היה הרבי מכנה את הבעש”ט – חיבב ביותר את היהודים הפשוטים. בימים הראשונים להיותי במעזריטש אמר הרבי – הרב המגיד: מרגלא בפומיה [=שגור בפיו] של הרבי – הבעש”ט – אהבת ישראל היא אהבת […]

Hayom Yom du 21 Av : Lorsque l’on rencontre une relation d’affaires, on la persuadera de prendre part aux cours publics de ‘Hassidout

Hayom Yom du 21 Av : Lorsque l’on rencontre une relation d’affaires, on la persuadera de prendre part aux cours publics de ‘Hassidout

ההתעסקות בדרכי החסידות הוא, אשר גם בהלכו בשוק טרוד בעסקיו יחשוב מה הוא יכול לעשות בעד עניני החסידות וטובת החסידים, וכשהוא פוגש מי שהוא מאנשי השוק ממכיריו – בעניני מסחר – ידבר על לבו, כי יבוא אל שיעורי הלימודים בדא”ח או לאיזו התוועדות. וההתעסקות בדרכי החסידות הוא חובת גברא מבלי הבדל בין גדול וקטן בידיעת […]

Hayom Yom du 20 Av :   La Mitsva d’aimer et de craindre D.ieu doit être mise en pratique au point de provoquer une sensation physique

Hayom Yom du 20 Av : La Mitsva d’aimer et de craindre D.ieu doit être mise en pratique au point de provoquer une sensation physique

כשם שמצות תפילין, על דרך משל, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה של ראש וההידוק דתפלה של יד, כך הוא במצות אהבה ויראה, וכמ”ש הרמב”ם (יסודי התורה פ”ב ה”א): “האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה’ אלוקיך ונאמר את ה’ אלוקיך תירא”, הנה שיעור מצוות אלו הוא […]

Le Figaro : Décès de Rav Adin, vulgarisateur et enlumineur de la Torah et du Talmud

Le Figaro : Décès de Rav Adin, vulgarisateur et enlumineur de la Torah et du Talmud

DISPARITION – Détenteur de l’art de transmettre, Adin Steinsaltz a fondé de nombreuses écoles, donné des conférences dans le monde entier et écrit des milliers de pages sur le judaïsme et la judaïté. Il est mort à Jérusalem à 83 ans.   lefigaro.fr Rav Adin envisageait le judaïsme comme une totalité enserrant des dimensions apparemment […]

Hayom Yom du 19 Av :  Ceux qui prient avec quatre paires de Tefilines

Hayom Yom du 19 Av :  Ceux qui prient avec quatre paires de Tefilines

המתפללים בארבעה זוגות תפיליו כך נוהגים: א) מניחים תפילין של יד ותפילין של ראש של רש”י קודם אמירת פרק “איזהו”, ומתפללים בהם עד אחרי “אך צדיקים גו”. ב) מסירים תש”ר דרש”י, ומניחים – בלא ברכה – תש”ר דשמושא רבא וקוראים שמע גו’ עד אמת ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש, והמהדרים היו לומדים אותם […]

VIDEO. Rabbi Lévi Its’hak Schneerson, un homme sans peur

VIDEO. Rabbi Lévi Its’hak Schneerson, un homme sans peur

En l’honneur du 20 Av — jour de la Hilloula de Rabbi Lévi Its’hak Schneerson : La vie extraordinaire d’un homme courageux, sans peur. Les dernières années de la vie de Rabbi Lévi Its’hak — en exil au Kazakhstan. Regardez !   Faites un don aujourd’hui en son honneur  :              […]

Minyanim de Chiva chez la famille Schlanger

Minyanim de Chiva chez la famille Schlanger

  13 rue de l’Ourcq 75019 Escalier 17 – Interphone #250# Les horaires Vendredi 7 Août : Chaharit : 8h Minha : 14h30 Motsei Chabbat Maariv : 22h25 Dimanche 9 Août : Chaharit : 8h 19h40 ( suivi de Maariv) et 21h Maariv : 22h Lundi 10 Août : Chaharit : 8h et levée de […]

Hayom Yom du 17 av : La partie cachée de la Torah (comparée à du feu) vivifie l’aspect révélé de la Torah

Hayom Yom du 17 av : La partie cachée de la Torah (comparée à du feu) vivifie l’aspect révélé de la Torah

אדמו”ר ה”צמח צדק” ביאר מה שמייחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא שבתורה: כשלומד הלכה ומודע לכך שאותה הלכה הוא ילמד לאחר מאה ועשרים שנה בגן עדן – חודרת לתוכו אש-קטנה.   Le Tséma’h Tsédek expliqua la relation entre la partie cachée de la Torah et le feu: c’est elle qui vivifie l’aspect […]

7 montées 7 enseignements Hassidiques – Ekev

7 montées 7 enseignements Hassidiques – Ekev

BH ‘Ekev, 1ère montée: La manne, richesse et pauvreté Hassidout Express 113 – 'Ekev, 1ère montée: La manne, richesse et pauvreté פורסם על ידי ‏‎Daat Menahem Rav Sillam‎‏ ב- יום שלישי, 8 באוגוסט 2017 ‘Ekev, 2ème montée: La Galouth et ses causes Hassidout Express 114 – 'Ekev, 2ème montée: La Galouth et ses causes פורסם על […]

Hayom Yom du 16 Av : La partie révélée de la Torah est appelée “eau”. La partie cachée de la Torah est dénommée “feu”

Hayom Yom du 16 Av : La partie révélée de la Torah est appelée “eau”. La partie cachée de la Torah est dénommée “feu”

נסיעות הבעש”ט בתחילת ההתגלות שלו היו על-דבר שלשה ענינים: פדיון שבויים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו”ר האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים ואל מים – הולכים; פנימיות התורה נקרא אש ומהאש – נרתעים, לכן על המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו: אל תירא “כי ה’ אלקיך אש אוכלה הוא”. Les […]

WhatsApp Vous êtes témoin d'un événement?
%d blogueurs aiment cette page :