לע״נ הרה״ח ר׳ שמואל וזוגתו מרת בתי׳ ע״ה אזימאוו שלוחי כ״ק אדמו״ר כיובל שנה במדינת צרפת

Compte du Omer mardi soir 24 mai 2022 : 39 jours du Omer (Cliquez ici)

[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="16094"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="6506"]
[aas_zone zone_id="16094"]