🎁 מזל טוב! מזל טוב!
חייל יקר, בזכותך, השנה הרבה יהודים קיימו מצות החג!
יהי רצון שתזכה לגרום עוד יותר נחת רוח לרבי ע »י השתתפותך בהפצת המעיינות בשאר ימות השנה, ביתר שאת וביתר עז

Cher(e) enfant,
Grâce à toi, plusieurs Juifs ont pu écouter le Choffar !
Puisses-tu continuer à procurer de la satisfaction au Rabbi en participant aux Mivtsaïm, tout au long de l’année !
Gmar ‘Hatima Tova

WhatsApp CONTACTEZ HASSIDOUT.ORG